Åge og Sambandet
Strengen Brygge 2011
Foto: Marthe Amanda Vannebo